Bohoslužby

Program bohoslužeb

Odkaz na bohoslužby online - Bohoslužby Olomouc

Bohoslužby se konají v kapli Sestoupení Svatého Ducha - v objektu Arcibiskupského kněžského semináře (vstup z ulice Hrnčířská na horním konci vlevo)

Svaté liturgie jsou slouženy církevněslovansky (čtení česky, částečně ukrajinsky). Příležitost ke zpovědi je zpravidla 30 minut před svatou liturgií, nebo po ní.

Bohoslužby se konají:

v Olomouci každou neděli v 10:00 h v Kapli Sestoupení svatého Ducha, dále vždy ve středu v 18:00 h

 

Prostějově - Krasicích - vždy první sobotu v měsíci v 18:00 h v kostel sv. Josefa 

 

v Přerově - vždy první neděli v měsíci v 16:00 h v kostele sv. Michaela Archanděla

 

ve Valašském Meziříčí (Valmezu) - vždy poslední neděli v měsíci v 16:00 h v kostele sv. Jakuba